ҚР ДСМ «Бурабай» РОО-даДүниежүзілік денсаулық күніна тапөтуде

2019 жылдың 7 сәуірінде,  жексенбікүні «Дүниежүзілікденсаулықкүні» мерекесіатапөтіледі.  Ресмидемалыскүніболыпсаналмайды.

Халықаралықденсаулықкүнісалауаттыөмірсалтынұстаудыңжәнебелсендіөмірсүрудіңмаңыздылығытуралыжұртшылықтыүнеміескетүсіруүшінжасалған. Өйткені, медицинада 50 мыңнанастамтүрліаурулар бар, және олардыңкөпшілігіемделінеді.Аурулардыемдеуденгөрі, аурудыңдамуынажолбермеуоңайекенібүкіләлемгебелгілі.

«Бурабай»РОО-да Дүниежүзілікденсаулықкүнінеарналғанбірқатаріс-шараларөткізілді. ҚР ДСМ «Бурабай»Республикалықоңалтуорталығыныңбалаларкорпусындаоңалтудағыбалалар мен жасөспірімдерарасындакөңілдімәрелерөткізілді. БіздіңОрталықтыңбалаларқұрамакомандалары«ДенсаулықКүні»мерекесінөткізубағдарламасында «Көңілдімәрелер»жарысынабелсендіқатысты. Біздің балалар түрлі эстафеталарда шапшаңдылық пен шыдамдылықты көрсетті.

Соныменқатарбалалар мен жасөспірімдерарасындафлешмобөткізілді. Балаларбиді – тек музыкаменқозғалуғанаемес, бұлпластиканы, моториканыжәнетіптіойлаудыдамытатынырғақтыфизикалықжаттығулардепсанайды. «Би дегеніміз – спорт, өмір және денсаулық», – деп флешмобқа қатысушылар өз сөздерін түсіндірді.

Орталық қызметкерлері де «Салауатты өмір салты үшін» флэшмобына белсенді қатысып шетте қалмады»